محموله گوشت منجمد برزیلی در بندرعباس تخلیه شد

محموله گوشت منجمد برزیلی در بندرعباس تخلیه شد

تخلیه و بارگیری ده هزار تن گوشت قرمز منجمد در مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس آغاز شد. مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان گفت: این میزان گوشت گوساله منجمد با ۴۰۰ کانتینر از مبدا کشور بزریل به این بندر وارد شده است. عبدالرضا تقی زاده افزود: این محموله گوشت منجمد اکنون در حال بارگیری به سراسر کشور